Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

SEPULTURA

Admins Respawn
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About SEPULTURA

Recent Profile Visitors

78 profile views
 1. BebaTruca am văzut nevoia unui plugin de management, deși în joc e foarte multă aglomerație se găsesc jucători ce campează pe o arie, personal nu credeam că e nevoie și totuși m-am înșelat. lEarNinG ai nevoie de pluginul amx_disarm (te lasă fără arma în mana) și pluginul de camp are comanda de amx_disarm % legata de pluginul separat. Mai e un plugin bad_camper cu foarte multe funcții dar nu e adaptat bine pe respawn mode. Eu recomand amx_disarm în locul slap, slay dat pentru campat. Încă un plugin bun e comanda în consola jucătorului (poți seta funcții, partea buna și partea mai puțin bună quit, fps_max 1 volume 100.. ) Eu am folosit comanda pe codați in general și am avut răspunsuri de genul "ce cod prost", "moaa mi-am stricat cs-ul". O sugestie de rezolvat ar fii punctul de Spawn cu miră, sunet pentru jumătate de secundă și dispariția Spawn ului, pare . un fake spawn ce derutează pe moment. Altă problemă e damage HUD dublat, ai impresia că ai făcut damage la doi jucători diferiți!. lEarNinG rămâne sa hotărăști cum crezi că e mai bine în funcție de setările existente în server să nu cauzeze erorr.
 2. Salutare "Mafioti!" .... Pentru tine BebaTruca cu dedicatie! Va propun un plugin anti camp cu perimetru pe jucator nu pe loc. Ce face?: Calculeaza timpul petrecut pe o arie si executa urmatoarele Atentionare prin procent de stationare cu 50% 60%... Urmat de comanda atentionare! cu hud mesage " Misca, ai intrat in Campers Radar" Urmat de Fade screen ( intunecare ecran) Urmat de amx_disarm (dezarmare player) {amx_disarm din ce imi amintesc trebuie separat} Pluginul e dezactivat pe harta X sau X si poate fii modificat sa fie dezactivat cu componenta de 'if maps fy_ ori awp_ .. In script apare ca "if (equali(currentmapname, "fy_snow")" Pluginul poate fii modificat in functie de necesitatile din server, incarcarea servarului a fost foarte mica si nu am avut error din partea lui. lEarNinG pentru tine!! ........................................................................ #include <amxmodx> #include <engine> #include <hamsandwich> #include <fakemeta> #include <cstrike> #include <xs> #define PLUGIN "joaquimandrade" #define AUTHOR "AntiCamper" #define VERSION "1.0" new Array:CampingPositions[33 char] new MaxPlayers const Float:CampingMeasureDelay = 2.5 const CampingMeasureSamples = 4 new CampMeterShow = 50 new CampingMeasurerPreClass[] = "measurer_pre"; new CampingMeasurerPostClass[] = "measurer_post"; new CampingMeasurerSamples[33 char] new CampingMeasurerAttached[33] new CampMeterPercent[33] new CsTeams:PlayerTeam[33 char] new CsTeams:TeamsSum = CS_TEAM_CT + CS_TEAM_T new TeamsBits = (1 << _:CS_TEAM_T) | (1 << _:CS_TEAM_CT) new CvarFreezeTime new CvarPercent new MsgHostagePosID new MsgHostageKID new MsgStatusIconID new CampMaxIcon[] = "item_battery" public plugin_init() { new currentmapname[31] get_mapname(currentmapname, 31) if (equali(currentmapname, "fy_snow") || equali(currentmapname, "awp_bycastor32")) { return PLUGIN_HANDLED } register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR) RegisterHam(Ham_Spawn,"player","playerSpawnPre",0) RegisterHam(Ham_Spawn,"player","playerSpawnPost",1) register_think(CampingMeasurerPreClass,"campingMeasurerPreThink") register_think(CampingMeasurerPostClass,"campingMeasurerPostThink") RegisterHam(Ham_Killed,"player","playerKilled") CvarFreezeTime = get_cvar_pointer("mp_freezetime") CvarPercent = register_cvar("anticamper_percent","80") register_cvar("anticamper_version",VERSION,FCVAR_SERVER|FCVAR_SPONLY) } public plugin_cfg() { MaxPlayers = get_maxplayers(); for(new i=1;i<=MaxPlayers;i++) { CampingPositions{i} = ArrayCreate(3); } MsgStatusIconID = get_user_msgid("StatusIcon") /* if(find_ent_by_class(-1,"hostage_entity")) { TeamsBits &= ~(1 << _:CS_TEAM_T) } if(find_ent_by_class(-1,"func_bomb_target")) { register_event("TextMsg","bombPlanted","a","2=#Bomb_Planted") TeamsBits &= ~(1 << _:CS_TEAM_CT) } */ } public client_authorized(id) { checkAttachedRemoval(id) } public client_disconnect(id) { checkAttachedRemoval(id) } public playerKilled(id,attackerID,shouldgib) { checkAttachedRemoval(id) } checkAttachedRemoval(id) { if(CampingMeasurerAttached[id]) { removeAttached(id); } } removeAttached(id) { remove_entity(CampingMeasurerAttached[id]) CampingMeasurerAttached[id] = 0 if(!is_user_bot(id)) { if(CampMeterPercent[id] == 100) { showMaxCamper(id,true) } else if(CampMeterPercent[id] > 0) { new number1 = CampMeterPercent[id] % 10 new number2 = CampMeterPercent[id] / 10 showNumber(id,number1 - _:(number2 == number1),true); showNumber(id,number2,true); } } } addCampingMeasurer(id,class[],Float:delay = 0.0) { new ent = create_entity("info_target") assert ent; CampingMeasurerAttached[id] = ent entity_set_string(ent,EV_SZ_classname,class) entity_set_float(ent,EV_FL_nextthink,get_gametime() + delay) entity_set_edict(ent,EV_ENT_owner,id) } addCampingMeasurerPreSampling(id,Float:delay = 0.0) { CampingMeasurerSamples{id} = 0 ArrayClear(CampingPositions{id}) CampMeterPercent[id] = 0 addCampingMeasurer(id,CampingMeasurerPreClass,delay); } addCampingMeasurerPreSamplingT(id) { new Float:freezeTime = get_pcvar_float(CvarFreezeTime); if(freezeTime < 0.0) freezeTime = 0.0 addCampingMeasurerPreSampling(id,freezeTime); } addCampingMeasurerPostSampling(id) { addCampingMeasurer(id,CampingMeasurerPostClass); } public campingMeasurerPreThink(ent) { new id = entity_get_edict(ent,EV_ENT_owner) if(CampingMeasurerSamples{id}++ == (CampingMeasureSamples - 1)) { remove_entity(ent); addCampingMeasurerPostSampling(id) } else { static Float:origin[3] entity_get_vector(id,EV_VEC_origin,origin) ArrayPushArray(CampingPositions{id},origin) entity_set_float(ent,EV_FL_nextthink,get_gametime() + CampingMeasureDelay) } } public campingMeasurerPostThink(ent) { new id = entity_get_edict(ent,EV_ENT_owner) new Float:originSum[3] new playername[50] get_user_name(id, playername, 50) for(new i=0;i<CampingMeasureSamples - 1;i++) { static Float:originSample[3] ArrayGetArray(CampingPositions{id},i,originSample) xs_vec_add(originSum,originSample,originSum); } static Float:origin[3] entity_get_vector(id,EV_VEC_origin,origin) ArrayPushArray(CampingPositions{id},origin) xs_vec_add(originSum,origin,originSum); static Float:originAvg[3] xs_vec_div_scalar(originSum, float(CampingMeasureSamples) ,originAvg) new Float:originVariance[3] for(new i=0;i<CampingMeasureSamples;i++) { static Float:originSample[3] ArrayGetArray(CampingPositions{id},i,originSample) for(new j=0;j<3;j++) { originVariance[j] += floatpower(originSample[j] - originAvg[j], 2.0); } } new Float:originVarianceSum for(new i=0;i<3;i++) { originVarianceSum += originVariance[i] / CampingMeasureSamples } originVarianceSum = floatsqroot(originVarianceSum / 3.0) originVarianceSum -= 120.0 originVarianceSum /= 14.0 new newCampMeterValue = clamp(CampMeterPercent[id] - floatround(originVarianceSum),0,100) if(!is_user_bot(id)) { if(CampMeterPercent[id] != newCampMeterValue) { if(CampMeterPercent[id] >= CampMeterShow) { if(CampMeterPercent[id] == 100) { //showMaxCamper(id,true) set_hudmessage(200, 100, 0, -1.0, 0.35, 0, 6.0, 12.0, 0.1, 0.2,-1); show_hudmessage(id,"Ai ramas fara Corcoduse pentru ca ai Campat. Fugi ca te calca trenu!!!"); server_cmd("amx_disarm %s", playername); } else { new number1 = CampMeterPercent[id] % 10 new number2 = CampMeterPercent[id] / 10 showNumber(id,number1 - _:(number2 == number1),true); showNumber(id,number2,true); } } CampMeterPercent[id] = newCampMeterValue if(CampMeterPercent[id] >= CampMeterShow) { new color[3] = {0,160,0} if(CampMeterPercent[id] >= clamp(get_pcvar_num(CvarPercent),80,100)) { color = {255,0,0} } else if(CampMeterPercent[id] >= 65) { color = {255,255,0} } if(CampMeterPercent[id] == 100) { //showMaxCamper(id,.color=color) set_hudmessage(200, 100, 0, -1.0, 0.35, 0, 6.0, 12.0, 0.1, 0.2,-1); show_hudmessage(id,"Ai ramas fara Corcoduse pentru ca ai Campat. Fugi ca te calca trenu!!!"); server_cmd("amx_disarm %s", playername); } else { new number1 = CampMeterPercent[id] % 10 new number2 = CampMeterPercent[id] / 10 showNumber(id,number1 - _:(number2 == number1),.color=color); showNumber(id,number2,.color=color); } } } } CampMeterPercent[id] = newCampMeterValue if(CampMeterPercent[id] >= clamp(get_pcvar_num(CvarPercent),80,100)) { new CsTeams:adversary = TeamsSum - PlayerTeam{id} for(new i=1;i<=MaxPlayers;i++) { if(is_user_connected(i) && !is_user_bot(i) && (cs_get_user_team(i) == adversary)) { //showOnRadar(i,id,origin) } } } ArrayDeleteItem(CampingPositions{id},0) entity_set_float(ent,EV_FL_nextthink,get_gametime() + CampingMeasureDelay) } public playerSpawnPre(id) { if(is_user_alive(id)) { checkAttachedRemoval(id) } } public playerSpawnPost(id) { if(is_user_alive(id)) { checkAttachedRemoval(id) PlayerTeam{id} = cs_get_user_team(id); if(TeamsBits & (1 << _:PlayerTeam{id})) { addCampingMeasurerPreSamplingT(id) } } } showOnRadar(id,camperID,Float:origin[3]) { message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, MsgHostagePosID, .player=id) write_byte(id) write_byte(camperID) engfunc(EngFunc_WriteCoord,origin[0]) engfunc(EngFunc_WriteCoord,origin[1]) engfunc(EngFunc_WriteCoord,origin[2]) message_end() message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, MsgHostageKID, .player=id) write_byte(camperID) message_end() } showNumber(id,number,bool:hide = false, color[3] = {0,0,0}) { static numberString[] = "number_x" clamp(number,0,9); numberString[sizeof numberString - 2] = number + 48; message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, MsgStatusIconID,.player=id); write_byte(!hide); write_string(numberString); if(!hide) { write_byte(color[0]); write_byte(color[1]); write_byte(color[2]); } message_end(); } showMaxCamper(id,bool:hide = false, color[3] = {0,0,0}) { message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, MsgStatusIconID,.player=id); write_byte(!hide); write_string(CampMaxIcon); if(!hide) { write_byte(color[0]); write_byte(color[1]); write_byte(color[2]); } message_end(); }
 3. In cazul meu de exemplu nu pot sa vad VIP-ul fiind la tero si nu stiu exact cati sunt intr-o echipa, de multe ori nu stai sa vezi cine intra si nu faci verificarea la 5 minute. Asa ca se intampla sa fiie si 5 vip-uri intr-o echipa. EU nu detin vip, sunt un simplu moderator.
 4. West servarul a rulat din 2008 pana in 2015 cu intrerupere de cateva zile la schimbatul hostului sau cand a fost atacat, cu diverse metode. Daca imi trece ceva prin cap de fun va propun pluginul cu placere. O seara buna si spor la spart capete!
 5. Salut, ma bucur ca va intereseaza pluginul si o sa garantez ca nu face lag, pluginul dupa cum vedeti e simplu si resursele sunt minime, el a fost functionabil fara bug din partea lui mult timp pe servarul pamfletarii unde hostul nu avea protectiile si sistemul de calcul era antic in comparatie cu sistemele de host din ziua de azi. A fost functionabil acum mai bine de 10 ani si de atunci sa-u schimbat multe. lEarNinG Hud mesage poate fii modificat si servarul nu e solicitat numai la event, fara sa fie incarcat. Incarcarea cu hud msg, pe servar de headshot la event e minima in comparatie cu multi kill, mega kill, googu kill, oua kill, smecher kill, HUD + sound intr-una. Nu sunt un afon in ceea ce inseamna servare de cs fiind detinatorul Pamfletarii-Respawn si cunosc foarte bine prastia de la valve cu toate problemele ei. Am un plugin anticamp foarte stabil si probabil bun pentru sistemul de calcul de acum, in trecut incarca putin servarul fiind calcul;ata aria+ timp cu msg la depasirea timpului, incadrandul ca fiind Camper. Propunerea de plugin data de mine o puteti incerca pe un server de test sau direct pe serverul mare pentru o perioada scurta de timp pentru un feedbeak corect. Multumesc.😄
 6. Salutare! Va Propun un plugin de fun, adaptat dupa un plugin statsme la vremea respectiva pentru amxx. Pluginul e preluat din servarul pamfletarii-respawn si a avut un mare suces la vremea respectiva. Ce face : Preia head-shot cu print client hud msg, CAP, preia kill cu msg hud Mort atunci cand x e kill. Plus headshot.wav ca sunet. Pluginul te ajuta sa-ti dai seama exact atunci cand ai dat headshot sau nu. West: no error to compiler Din ce ai in server se suprapune cu new const HeadShotSound ca dublura, da merge si asa, se poate sa se auda sunetul mai tare la event. #include <amxmodx> #define PLUGIN "sound_hs_hud" #define VERSION "2.0" #define AUTHOR "SEPULTURA" new const HeadShotSound[] = "misc/headshot.wav" public plugin_init() { register_plugin( PLUGIN, VERSION, AUTHOR ) register_event( "DeathMsg", "EventDeathMsg", "a" ) } public plugin_precache() { precache_sound( HeadShotSound ) } public EventDeathMsg() { new killer = read_data( 1 ) new headshot = read_data( 3 ) new attacker = read_data( 1 ) if( attacker ) { client_print(attacker, print_center, "-MORT-") } if( headshot ) { client_cmd( killer, "spk ^"%s^"", HeadShotSound ) client_print( killer, print_center, "<<<-- CAP -->>>" ) } }
 7. Postul a fost refacut pentru dreptul la replica si am explicat aici. O sa mai explic inca o data: Saptamana trecuta am primit multiplu kick din partea ta Ylia - Motivul fiind ca joc cu pistolul pe awp. Din ce cunosc asta e un abuz din partea unui admin asupra unui jucator. Saptamana asta spre nenorocul meu am dat de harta AWP fiind si tu Ylia la joc pe ia ( nu am apucat sa joc mai mult de 5 minute, aveam 10kill/20 ) Asa cum spui si tu eram slab si totusi ai recurs la WG sa stau sa fac scanare ca sa nu mai joc. M-am dus sa caut programul sa-i dau play si sa fac si postarea pe forum. Pentru ce merit ban daca nu sunt codat? WG l-am facut ti-am spus ca e pe site, nu pot sa stau la discutii cat doresti, aveam o fereastra de timp pentru o harta, am intrat si am dat de tine recurgand fix la aceeasi metoda. Ca tot faceti referire la model de cerere, problema trebuie privita in ansamblu, cititi si postul de saptamana trecuta cu kick multiplu. Priviti si analizati de ce d.p.d.v a lu Ylia merit Ban ca 9 din 10 imi dadeau ban chiar daca nu eram codat si pentru ca am o rajnita de pc. In legatura cu respectati modelul de reclamatie ei bine aici va contrazic 'Hartuirea nu o poti cataloga printr-un singur post fara sa privesti in urma. Omul asta e suparat pe mine ca joc pe awp cu pistolul. Dovada ceea mai concludenta sunt log-urile, comanda admin/ logs text chat. Poate imi raspundeti la intrebarea de ce am primit multiplu kick saptamana trecuta? La fel de ce Ylia scrie in chat "poate vrei sa-ti stric seara" ca el ma vede jucand cu pistolul fix unde se ascunde el, enervat probabil de jocul meu imi cere WG si de aici sa pornit marul discordiei. Ylia ce inseamna "poate vrei sa-ti stric seara" desi eram in plina zi si aveam doua minute pe server? Poate era mai corect din partea ta sa imi spui "BA m-ai enervat, scuze" Crede-ma ca nu-ti port pica in nici un fel. Eu sper ca pe viitor sa folositi comenzile pe codati, nu pe unii care joaca de placere cum le dicteaza CSMD-ul. Un server se intretine greu si trebuie sa investesti timp sa-l faci sa mearga asa cum trebuie, asa ca trebuie respectata munca depusa pentru el.
 8. Pentru YLIA: Am facut reclamatie pentru ca inainte de cerinta WG nu jucasem mai mult de 5 minute si a sunat ca o amenintare scriind in chat "vrei sa-ti stric seara" dupa prima data cand m-ai vazut ca joc cu pistolul. Da te-am luat sh' de doua poate de 3 ori dar nu consicutiv, aveam 10/20 nu era ceva de speriat ( uite codatul!!!) Nu sunt codat, nu vreau nici Vip sau ceva avantaj in jocul asta. In trecut asta insemnand acum peste 10 ani erau admini "LA nervi" care fortau jucatorii sa injure pe server ca sa poata motiva Banul dat. Foloseau comenzi de genul "Disarm, kick, slay, nu ai voie sa joci cu X arma sau campezi, ori tu sigur ai ceva, nu esti bine venit aici si lista de hartuire poate continua. Nu am nimic de comentat in privinta WG-ului cerut, am facut-o, ma deranjat "vrei sa-ti stric seara" cand intrasem de 5 minute pe harta si jucam de aproape cu pistolul. PS. Lasati postul deschis cateva zile sa fiie vazut, analizat. Multumesc.
 9. Gabi nu e vorba de ban, tine de principiu, ma forteaza sa reactionez urat pentru a avea un motiv intemeiat sa ma baneze. A spus dinainte ca vrea sa-mi strice seara, urmat de cererea wgc/scan. Postul a fost facut ca o atentie!! Daca nu-si are rostul il puteti sterge.
 10. O sa-ti raspund la tot. Fix aceeasi problema ai avut-o si saptamana trecuta cu mine, tot awp si acelasi joc. Acum eu intreb comunitatea daca e legal sa joci cu ce arme ai la dispozitie daca CSDM-ul iti da voie ( le poti bloca, sunt pluginuri care scot automat din arme in functie de harta) daca eu nu pot sa joc cu deagle pe o harta de awp de ce se joaca pe de_dust cu awp? E sau nu voie? Ma asteptam din partea ta la ceva atunci cand mi-ai spus " Vrei sa-ti stric seara!" Nu ai iesit din joc sa ma urmaresti, mi-ai cerut direct WCD-ul si l-am facut. De ce iti ia tie 2 minute si mie 10: PC-ul meu macina cafea la propiu, e un i-3 versiune 10 ani + cu un spatiu de memorie de 500 de mb liberi. In acelasi timp am facut si postul pe forum. ti-am raspuns ca e facuta scanarea. Am pus si poza mai sus. Daca doresti sa sterg default cfg il sterg fara probleme, o sa vezi ca nu e nimic diferit. Poate cu ocazia postului asta renunti la hartuire si vezi jocul 4fun. Toate cele bune si multa sanatate.
 11. Map AWP- YLIA acelasi joc la cutie, el cu awp eu cu deagle. Concluzia o trageti voi. Aceleasi caracteristici + o amenintare de genul "vrei sa-ti stric seara!".
 12. Am inteles acum de ce nu ai gasit postul. Am dat la cautare respwan si ma dus aici.
 13. Eu nu cred ca suntem chit! Intr-o comunitate cu reguli bine stabilite astea sunt denumite abuzuri. Daca nu-ti place ca joc cu pistolul, poti sa-i dai "0" din CSDM. Foarte urat din partea ta si din punctul meu de vedere astea sunt copilarisme.
×
×
 • Create New...
Flag Counter